Parametre / údržba

Návod na údržbu fóliovaných dvierok

Popis, technické parametre a spôsob používania výrobkov

Použité materiály:

 • frézovaná MDF doska hrúbky 18 a 25 mm
 • PVC fólia s tepelnou odolnosťou do 120° C, s vysokou odolnosťou proti vode
 • vodeodolné lepidlo vytvrdené teplom – tepelná odolnosť 100° C

Rozmerová tolerancia výrobku proti udávaným hodnotám v dokumentácii môže byť ± 0,5 mm.
Vplyvom pnutia používaných materiálov môže dôjsť k miernemu prehnutiu výrobku

 • prípustná tolerancia je ± 4 mm na 1 bežný meter.

Maximálne a minimálne rozmery výrobku sú ovplyvnené technickými možnosťami používaných strojov a zariadení, ako aj rozmermi používaných materiálov.

 • Frézované diely môžu byť najviac 990 mm široké a 2400 mm dlhé
 • Hotové výrobky zalisované fóliou môžu byť najviac 1200 mm široké a 2400 mm dlhé
 • Rozmer, ktorý je kolmý na smer fólie, nemôže byť väčší než 1200 mm
 • Minimálna šírka a výška je stanovená technickými podmienkami výroby jednotlivých výrobkov, v prípade opracovania len okrajov výrobku v CNC fréze je limit 90 x 140 mm, pri lise 50 mm pri obyčajných fóliách a pri leskoch 80 mm.

Odporúčaná údržba a čistenie

 • Čelnú a zadnú plochu dvierok je možné čistiť bežnými saponátovými prostriedkami, ktoré neobsahujú pevné prímesy (drobné pevné čiastočky by mohli plochu doškriabať).
 • Dvierka nie je možné čistiť ani chemickými prostriedkami (riedidlami a pod.), ktoré reagujú s PVC a narušujú jeho štruktúru.
 • Pri užívaní je nutné vyvarovať sa zatečeniu vody do miest, kde je odhalený materiál MDF (napr. otvory pre pánty alebo úchytky, otvory pre sklo atď.)

Údržba a čistenie lesklých dvierok

 • Pre dosiahnutie požadovaného lesku je po ukončení montáže potrebné opatrne odstrániť ochrannú fóliu. Po jej odstránení odporúčame lesklý povrch nečistiť. Je to potrebné z dôvodu, aby povrch vlastnej fólie po odstránení ochrannej fólie za 7 dní vyzrel a nadobudol tak odolnejší povrch.
 • Na čistenie nie je možné použiť prípravky bieliace/oxidačné ani chemické prostriedky (riedidlá a pod.), ktoré reagujú s PVC a narušujú jeho štruktúru. Na čistenie nepoužívame ani leštiace emulzie a čistiace prostriedky s ošetrujúcimi voskami. Ošetrujúce prostriedky na drevo nesmú byť používané na plochy s plastovým povrchom.
 • Lesklé plochy nikdy nečistíme na sucho ani sa ich nesnažíme doleštiť.
 • Pri používaní sa vyvarujte kontaktu dvierok s tvrdými, ostrými, prípadne horúcimi predmetmi.
 • Odporúčame použiť mydlový roztok, čistú jemnú handričku a potom povrch opláchnuť vlažnou vodou a jemne bez výraznejšieho tlaku na povrch fólie do sucha utrieť.

Návod na údržbu výrobkov s povrchovou úpravou – štandardná fólia

Doporučené čistenie: Používajte bežné čistiace kvapaliny na plasty. Znášanlivosť konkrétneho prostriedku s fóliou odporúčame najprv vyskúšať na skrytom mieste. Škvrny od silno zafarbených substancií zmyze čo najskôr vodou s prídavkom bežného čistiaceho prostriedku(nie abrazívneho). Škvrny nenechajte zaschnúť -ich odstránenie je neskôr omnoho náročnejšie. Zvyšky škvŕn ,hlavne mastné fľaky a usadeniny ,možno vyčistiť 30% horúcim roztokom mazľavého mydla s pomocou jemnej kefky. V prípade potreby doný postup zopakujte. V prípade ťažko odstránitelných škvŕn možno použiť čistidla s podielom alkoholu najviac 15-20% CLIN,AJAX alebo čistič okien. Na záver zmyte zbytok čistiacich prostriedkov vlažnou vodou a fóliu vysušte.
Upozornenie: Nepoužívajte farbené čističe(ani riedené alebo koncentrované),lebo ich farba môže na folii zanechať stopy. Parné alebo vodné vysokotlakové čističe nie sú k čistenie fóliovaných dvierok vhodné .Takisto fólie nie sú odolné ani voči rozpúšťadlám ako sú riedidlá, odlakovače alebo koncentrovaný alkohol.

Návod na údržbu dvierok s povrchovou úpravou – leskla fólia

Doporučenie čistenie: Výrobky sú opatrené ochrannou modrou alebo priesvitnou fóliou proti poškrabaniu pri doprave, manipulácii a montáži. Povrch by sa nemal čistiť skôr ako po 4 týždňoch po odstránení ochrannej fólie. Potom môžete použiť teplú vodu a jemnú handričku.
Upozornenie: Použijete akýkoľvek čistiaci prostriedok, dbajte na to, aby neobsahoval aromatické uhľovodíky, estery, ketóny, halogénové hydrocarbonáty alebo alkohol v koncentrácii nad 25%. Nedoporučujeme tiež použiť detergentu na bázy octu. Prostriedky by nemalý byť abrazívne ( drsné, hrubé ) a mali by byť vždy zriedené s teplou vodou. V prípade nedodržania postupu pri údržbe našich výrobkov nebude reklamácia na poškodenie uznaná.

Návod na údržbu dvierok s povrchovou úpravou – matná fólia

Dekory č:18,20,44,165,166,167,168,169,170,171,172. Matný vzhľad fólii uni farieb a dekorov je v matných fóliách dosiahnutý použitím špeciálnych aditív a pečatného vosku. Obzvlášť pri svetlých dekoroch sa prejavuje citlivosť voči silne zafarbeným tekutinám a substanciám. Pre účel zachovania kvality povrchu je potrebné dodržiavať nasledujúce odporúčania.
Doporučenie čistenie: Pred manipuláciou z dvierkami matnou fóliou je potrebné vyčistiť si pracovný stôl od bežného prachu a nečistôt. Ak sa vyskytnú na dvierkach škvrny silné zafarbených substancií ( kávou, horčicou, karí korením alebo Červeným Vínom) zmyte čo najskôr vodou s prídavkom bežného čistiaceho prostriedku (nie agresívneho!). Škvrny nenechávajte zaschnúť pretože v tomto prípade nebude možnosť nečistoty odstrániť. Zvyšky škvrn najmä mastné striekance a usadeniny, možno vyčistiť na 30% horúcim roztokom mazľavého mydla pomocou jemnej kefky, alebo alkoholom (etanol, maximálny podiel 10%). Tento postup podľa potreby zopakujte. Na záver zmyte zvyšky čistiacich prostriedkov vlažnou vodou a vysušte jelenicou na okná. Pre prevenciu poškodenia povrchu vyskúšajte najprv čistiaci prostriedok na nenápadnom malom mieste v malom množstve a krátkodobom pôsobení. Pritom je potrebné zohľadniť pokyny výrobcu čistiaceho prostriedku.
Upozornenie: Nepoužívajte na čistenie zafarbené handry, čističe, lebo ich farbivá môžu na fólii zanechať stopy!(čistite bielou handrou a používajte bezpigmentové čističe!)


Návod na údržbu striekaných dvierok

Pri údržbe striekaných dvierok Vám odporúčame riadiť sa nasledovnými radami, ktoré zaručia, že Vaše dvierka udržíte v peknej kvalite a vyhnete sa poškodeniu ich povrchu.

Na čistenie striekaných dvierok je vhodné používať kvalitné jemné utierky a hubky navlhčené vlažnou vodou. Dvierka nikdy nečistíme nasucho!

Ako špeciálny prostriedok na čistenie nábytkových dielcov môžete použiť čistiace prostriedky na liehovej báze, ako RIPE alebo HRANICLEAN.

 • Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom piesku, prášku, tekutého prášku (napr. CIF), ktoré by mohli povrch doškriabať a taktiež nepoužívajte odlakovače a organické rozpúšťadlá (toluén, acetón), ktoré by mohli na dvierkach vytvoriť fľaky.
 • Zabezpečte, aby hubka alebo handrička nemala drsný povrch, ktorý by mohol dvierka poškriabať.
 • Nečistoty je potrebné odstraňovať ihneď, nikdy ich nenechajte zaschnúť!
 • Vzhľadom k vysokým teplotám odporúčame pri vstavaných spotrebičoch, teplovzdušných rúrach a umývačkách riadu inštalovať na dvierka ochranné lišty.

Dvierka si prosím ihneď po dodaní skontrolujte, dodatočne Vám reklamácie na škrabance, odlúpenia a pod. nebudú uznané. Taktiež nebude uznaná reklamácia, pokiaľ sú do dvierok dodatočne navŕtané otvory. V prípade vzniku menších škrabancov na lesklých dvierkach Vám ich vieme za poplatok odborne preleštiť u nás vo firme.


Návod na údržbu akrylátových dvierok

Po kompletnej montáži všetkých prvkov odstráňte ochrannú fóliu. Po jej odstránení je akrylátový povrch citlivý na poškriabanie. Najlepšie je nechať materiál 7 dní vyzrieť, dvierka nečistiť ani neleštiť. Na čistenie používajte výlučne navlhčené mäkké bavlnené utierky. Pri výraznejšom znečistení môžete použiť slabý 1%-ný mydlový roztok.

Nepoužívajte čističe s obsahom alkoholu ani čistiace prostriedky určené na čistenie skla. Na čistenie akrylátových dvierok nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ako napr. CIF. Taktiež sa vyvarujte použitiu drsných handričiek obšitých syntetickou niťou. Nikdy nečistite dvierka nasucho.

Návrat hore
Uložiť objednávku

Žiadne produkty v košíku.

Žiadne produkty v košíku.